Målsætning for Kvalitetsstyring

INSP Reg. nr. 9021

TIL FORSIDE

FORIGE SIDE

Kvalitetsmålsætning

Det er SELSKABET overordnede målsætning at opfylde alle relevante krav i love og bestemmelser, samt leve op til kravene i DS/EN ISO/IEC 17020:2012. SELSKABET vil tillige leve op til kravene i forbindelse med Dansk Akkrediteringsordning - DANAK.
 
Alle målsætninger vil blive opfyldt med hensyntagen til SELSKABET økonomiske rammer.
 

Alle målsætninger bliver løbende vurderet og ændret efterhånden som målsætningerne bliver opfyldt.

Næste side
Mål