Kalundborg Vejer og Måler's
Politik for Kvalitet

INSP Reg. nr. 9021

TIL FORSIDE

FORIGE SIDE

Generelt
Det er SELSKABET's generelle politik:

  • At målsætninger og politikker er forenelige

  • At alle politikker bliver forstået, indført og vedligeholdt på alle niveauer i organisationen

  • At alle politikker er relevante for SELSKABET aktiviteter 

  • For at opnå dette har SELSKABET opbygget et ledelsessystem, i overensstemmelse med kravene i DS/EN ISO/IEC 17020:2012 

  • Systemet er udarbejdet med overordnede retningslinier og dokumenterede procedurer for de enkelte aktiviteter i virksomheden. 

  • Ledelsessystemet er et ledelsesværktøj, der skal benyttes for alle aktiviteter i SELSKABET i den udstrækning, aktiviteterne øver indflydelse på kvaliteten af produkterne. 

  • Samtidig er det hensigten, at systemet skal være af en sådan karakter og benyttes på en sådan måde, at det giver en klar ansvarsfordeling og en på alle områder rationel og effektiv fremgangsmåde. Ved at anvende systemet tilsigtes en frigørelse af ressourcer til kreativitet, initiativ og individuel aktivitet.


Kvalitetspolitik
Det er SELSKABET kvalitetspolitik, at:

  • De ydelser, der leveres, skal tilfredsstille egne såvel som kundens kvalitetskrav

forebygge afvigelser på alle niveauer i organisationen

Næste side
Målsætning