Ordrebekræftelse

INSP Reg. nr. 9021

TIL FORSIDE

FORIGE SIDE

Følgende data skal altid noteres på Ordrebekræftelse

Modtaget dato :  Fra kunde nr. / navn : Navn på ordregiver :
 
Opgavens art : (angiv detaljeret alle kundekrav/ ønsker, vær omhyggelig med at anføre korrekte tidspunkter og særaftaler )


Udføres ordren som lønarbejde for andre Akkrediterede selskaber skal nedennævnte tekst også med i ordrebekræftelsen.

Ovennævnte ordrer udføres i henhold til XXXXXXXXXXXXX egne procedure, som fremsendt til Vejer og Måler i Kalundborg.
Ordren udføres for XXXXXXXXXXXXX egen forsikring.