Modtagelse af Ordre

INSP Reg. nr. 9021

TIL FORSIDE

FORIGE SIDE

Identifikation af kundekrav
Ved indgåelse af en kontrakt /modtagelse af en ordre, skal denne gennemgås i henhold til en procedure, der sikrer:

 • At kravene er definerede og korrekt angivet og dokumenteret

 • At eventuelle krav, som afviger fra udbudsmaterialet, defineres og afklares

 • At grundlaget for kontraktaftalen kan opfyldes

 • At der etableres instruktioner for at sikre en koordination af aktiviteterne i forbindelse med en kontraktgennemgang

 •  

 • Kommunikation med kunden

 • Der er etableret procedure der sikre den eksterne kommunikation mellem SELSKABET og kunderne. Denne kommunikation skal sikre at:


 • Kunderne for information om produkter/serviceydelser

 • Modtagelse af ordre herunder kravspecifikationer styres

 • Klager og reklamationer fra kunden bliver behandlet ifølge procedurer herfor

 • Sporbarhed til processerne hvis nødvendigt

 • Kundens krav i forbindelse med produkt/service bliver forstået

 • VM skal informere kunder , hvis den inspektionsmetode, som foreslås af kunde, anses for uhensigtmæssig.

 • Kundens ejendom

 • SELSKABET sikre at produkter og/eller dokumenter som tilhører kunden, eller dennes repræsentant bliver forsvarligt opbevaret. Produkter og/eller dokumenter der tilhøre kunden eller dennes repræsentant vil blive separeret fra Selskabets øvrige produkter og/eller dokumenter.

Næste side
Ordrebekræftelse