Ledelsens evaluering

INSP Reg. nr. 9021

TIL FORSIDE

FORIGE SIDE

Rapport fra ledelsesevaluering
Den systemansvarlige udsender en skriftlig rapport fra ledelsesevalueringen senest 2 uger efter afholdelsen af  mødet.
 
Registrering/Arkivering
Den udarbejdede rapport fra ledelsesevalueringen arkiveres i min. 5 år. Rapporten kan på forlangende fra den certificerende myndighed fremsendes til denne umiddelbart efter afholdelse af ledelsesevalueringen.

Input til ledelsens evaluering
Følgende dokumentation anvendes I relevant omfang som grundlag for ledelsens evaluering:

  • Resultater fra interne og ekstern audits

  • Tilbagemelding fra kunder

  • Resultatet fra evaluering af processerne

  • Resultater fra Korrigerende & Forebyggende handlinger

  • Øvrige anbefalinger om forbedring af ledelsessystemet

  • Opfølgning fra tidligere ledelsesevalueringer

  • målopfyldelse , resurce behov

  • indsigelser og klager

  • ændringe, som kunne få indflydelse på ledelsesystemet


Output fra ledelsens evaluering

Resultatet fra ledelsens evaluering skal anvendes til forbedring af ledelsessystemet, herunder i det omfang det er påkrævet en optimering af Kerneydelserne, samt en vurdering af ressourcebehovet.