Ledelsens evaluering

INSP Reg. nr. 9021

TIL FORSIDE

FORIGE SIDE

Generelt
For at opfylde i DS/EN ISO/IEC 17020:2012 Ordningen foretager ledelsen minium 1 gang årligt en evaluering af ledelsessystemet. 
 
Afholdelse af ledelsesevaluering
3 uger før afholdelse af ledelsesevaluering indkaldes  medlemmerne af den daglige ledelse.

Sammen med indkaldelsen, skal der medsendes kopiér af auditrapporter fra  audits afholdt siden sidste ledelsesevaluering - interne såvel som eksterne, således at ledelsen kan orientere sig om udviklingen i Kalundborg Vejer og Måler A/S. 
 
Dagsorden for afholdelse af ledelsens evaluering

  • Dagsorden for ledelsesevaluering:

  • Velkommen af den  Direktør

  • Gennemgang af referat fra sidste ledelsesevaluering

  • Kommentarer til referatet fra sidste ledelsesevaluering

  • Gennemgang af auditrapporter / fejlrapporter

  • I nødvendigt omfang gennemgang af målsætninger, afvigelsesrapporter samt dertil hørende korrigerende handlinger

  • Beslutning om ændringer/korrigerende handlinger som et resultat af beslutning truffet på mødet

  • Evt.

  • Dato for næste ledelsesevaluering aftales

  • Afslutning v/adm. direktør  

Side 2