Vedligeholdelse af Brovægt & Øvrigt udstyr

INSP Reg. nr. 9021

TIL FORSIDE

FORIGE SIDE

Daglig vedligeholdelse af brovægte
Eftersyn af vejeladdets frie bevægelse, evt. forhindringer fjernes
 
Ugentlig vedligeholdelse af brov
ægte
Vægte fejes og omliggende areal soigneres
 
24 mdr.s vedligeholdelse
I forbindelse med eftersyn fjernes de st
ørste mængder af evt. affald i vejegruberne og der udlægges frisk muse / rottegift

kalibrering efter gældende regler og love
I forbindelse med kalibrering fjernes de st
ørste mængder af evt. affald i vejegruberne og der udlægges frisk muse / rottegift

 
5
års vedligeholdelse af brovægte
Vejegruberne rengøres totalt
 
Vedligeholdelse af
øvrigt udstyr