Vedligeholdelse af udstyr

INSP Reg. nr. 9021

TIL FORSIDE

FORIGE SIDE

Generelt

For at sikre en optimal produktion og for at reducere risikoen for miljømæssige såvel som sundheds- og sikkerhedsmæssige uheld vil der blive udarbejdet vedligeholdelsesplaner for alt procesudstyr.

Der er udarbejdet Maskin og Sikkerhed Instruktioner - MSI for procesudstyr.

Der er oprettet en oversigt over alt udstyr der anvendes hos Vejer og Måler i Kalundborg.

Udstyr som er defekt vil omgående blive taget ud af produktionen og mærket ugyldig. Af pågældende MSI for udstyret vil det fremgå hvilke tiltag der skal foretages når udstyret er defekt.

Alt udstyr skal rengøres før brug. Det er kontrollantens ansvar at dette foretages.