Prøvetagning af
Frøprodukter

INSP Reg. nr. 9021

TIL FORSIDE

FORIGE SIDE

1.      Prøvetagningen foregår udelukkende ved udlagring / indlagering ( typisk ved lastning / lossning af skib ).
 
2.      Prøvetagningen foregår altid efter kundekrav.
 
3.      Prøverne tages enten ved bånd eller fra lastvogn under aflæsningen.
 
4.      fra bånd : Prøverne tages over båndet  under nedfaldsrøret i den styrtende mængde med en spand.
 
5.      fra lastbil : Prøverne tages fra den styrtende mængde under aftipningen.
 
6.      Prøvematerialet hældes i en ren sæk og fremstillingen af det aktuelle antal prøver foregår på vejerboden, men kan 
        også foregå på selve lageret, såfremt kunden forlanger dette.