Prøvetagning ved Lager

INSP Reg. nr. 9021

TIL FORSIDE

FORIGE SIDE

1.      Ved indlagring: tages prøverne i styrtende mængde under aflæsningen med spand ell. 1 l plasticmål.
        Prøvematerialet hældes i en ren sæk, der opbevares i aflåst bil ved evt. stop ell. afbrydelser.

2.      Ved udlagring: tages prøverne fra korndyngerne med en lille spand ell. 1 l plasticmål.
        Prøvematerialet hældes i en ren sæk, der opbevares i aflåst bil ved evt. stop ell. afbrydelser.
 
3.      Der udtages 1 kg pr. 10 tons korn. Et parti er lig med 500 tons. Prøvematerialet skal udgøre 50 kg pr. parti.
 
4.      Hvis prøvetagningen af et parti ikke færdiggøres på een dag, skal der af den - på den pågældende dag - udtagne og 
        sammenblandede delprøve udtages og plomberes en prøve til vandbestemmelse. Sådanne prøver indsendes med de 
        øvrige foreskrevne prøver. Delprøverne fra de enkelte dage skal opbevares i en plomberet sæk indtil prøvetagningen 
          af hele partiet er afsluttet, og det foreskrevne antal prøver kan udtages.
 
 
5.      Særligt vedr. EU-korn :
        Forinden prøverne tages skal prøvetager bedømme lugt og farve af partiet samt konstatere om dette indeholder evt.   
        skadedyr. Hvis fejl konstateres skal VM og involverede parter orienteres og deres afgørelse om det videre forløb 
        respekteres.
 
At bedømmelse af lugt, farve og skadedyr har fundet sted skal fremgå af inspektionsrapporten.