Prøvetagning af Korn

INSP Reg. nr. 9021

TIL FORSIDE

FORIGE SIDE

Generelt :

1.      Inden prøvetagning skal prøvetageren kontrollere, at kornet har en sund lugt og den for den pågældende kornart
        karakteristiske farve.

2.      Kontrollen skal overværes af lagerhaveren samt sælgeren medmindre sælger/køber giver afkald herpå.

3.      Prøvetageren har bemyndigelse til at afvise kornet hvis kontrollen er negativ.

4.      Den udtagne mængde medtages til vejerkontoret for neddeling.

5.      Neddelingen foretages på neddelingsapparat . Inden neddelingen begyndes skal prøvetageren
        kontrollere at apparatet er rengjort.

6.      Hvis dette ikke er tilfældet skal han rengøre apparatet , således at dette er fuldstændigt rent.


Henvisninger:

(Ref. 1 : Vejledning i Prøvetagning af korn og frø  (Plantedirektoratet ))
(Ref. 2 : Bind 2, kapitel 3, side 5-6)
(Ref. 3 : Bind 1, side 12, pkt. 4.1.3.1 (EU-dir. bestemmelser vedr. prøvetagning og vejning)