Prøvetagning af
foderstoffer

INSP Reg. nr. 9021

TIL FORSIDE

FORIGE SIDE

1.      Prøvetagningen sker efter kundens anvisning. Det er uhyre vigtigt, at selve ordreindgangen er meget 
        omhyggeligt
        beskrevet, og at kundens krav fremtræder tydeligt i hvert enkelt tilfælde.
 
2.      Prøverne tages på lastvogne under læsning ved brug af spand eller litermål i den tilløbende mængde ( via rør ).
 
 
3.      Prøvematerialet hældes i rene sække, der plomberes indtil neddeling kan finde sted. Sækkene mærkes med art 
        og dato og evt. skibs navn.
 
4.      Prøvematerialet neddeles som angivet i procedure for neddeling og plombering.
 
5.      Antallet af prøver kan variere alt efter kundekrav.