PRØVETAGNING

INSP Reg. nr. 9021

TIL FORSIDE

FORIGE SIDE

Neddeling og reduktion af prøver
Primærprøven af renvarer skal reduceres og neddeles til parallelprøver, hvis antal bestemmes af rekvirenten. Ved prøvetagning i forbindelse med en EF-mærkning af partiet skal der dog altid fremstilles mindst 2 prøver. Neddelingen skal foretages med den største omhu, således at hver enkelt parallelprøve vil give det samme udtryk for partiets kvalitet.
Ønsker rekvirenten udtaget prøve til vandindholdsbestemmelse, skal en sådan prøve, for at begrænse vandfordampningen fra materialet til det mindst mulige, udtages af primærprøven, inden denne neddeles til parallelprøver.
 
Prøvens emballering
Prøven skal emballeres på en sådan måde, at der er mindst mulig risiko for, at emballagen ødelægges under forsendelsen.
VM har ansvaret for, at de prøveposer, der anvendes, er rene og hele. Stofposer skal være tætvævede og vendes og undersøges for evt. indhold  af urenheder før brugen. Endvidere skal der påses, at sømmen vender ind i posen, så der ikke er mulighed for at sprætte denne op og igen sy den sammen, uden at det kan ses..
Plastposer skal inden brug kontrolleres for at sikre at sammensvejsningen i posens bund er tæt og vender ind i posen.
 
Prøvens plombering
Prøven skal plomberes på en sådan måde, at den ikke kan åbnes og lukkes igen, uden at det kan ses, at den har været åbnet.
Bindingen på prøveposerne skal være meget stram, hvilket lettest opnås ved at binde med dobbelt halvstik. Mærkesedlen må ligeledes bindes tæt og stramt ind til posen, hvorefter plomben anbringes tæt ind til mærkesedlen,
Såfremt en prøvepose ikke er fyldt, kan der forekomme en ret lang åbning over bindingen. I sådanne tilfælde skal posen ombøjes og tilbindes, således at uvedkommende partikler ikke kan sætte sig i posens munding.
Til plombering af prøver må kun anvendes rulleplomber, og sammenrulningen af plomben skal udføres således, at typerne i plombetangen står tydeligt præget i plomben.

Prøvetagning
af
Foderstoffer

Prøvetagning
af
Korn

Prøvetagning
ved
Lager

Prøvetagning
af
Frøprodukter

Prøvetagning
af
biomass