Dokumentstyring

INSP Reg. nr. 9021

TIL FORSIDE

FORIGE SIDE

DOKUMENTSTYRING

GENERELT
Dokumenter og data der vedrører: Serviceydelserne - systemdokumenter for kvalitet er omfattet af dette ledelsessystem.
 
GODKENDELSE OG UDSTEDELSE AF DOKUMENTER
Selskabet har etableret en procedure, der skal sikre den rette identifikation, distribution, indsamling, opbevaring og vedligeholdelse af dokumenter og data.
 
Dokumentstyringen sikrer, at alle dokumenter er opdateret og til rådighed på rette tid og sted.
 
Før udstedelsen af ethvert dokument, skal dette være godkendt af autoriseret personale.
 
I procedurerne, der omhandler de enkelte dokumenter, er dokumenternes opbevaringstid og -sted fastlagt, tillige med dokumenternes tilgængelighed.
 
FORTEGNELSE OVER KRAV I LOVE OG BESTEMMELSER
SELSKABET
registrerer og ajourføre alle legale bestemmelser, der vedrører SelskabetS drift.

DOKUMENTÆNDRINGER/MODIFIKATIONER
I tilfælde af dokumentændringer, skal den oprindeligt ansvarlige funktion gennemgå og godkende den nye udgave, med mindre andet er tydeligt angivet. I så tilfælde vil al relevant og nødvendig baggrundsdokumentation være tilgængelig for den godkendende funktion. Alle dokumenter skal regelmæssigt opfølges/revideres, og gyldigheden kontrolleres.

UDLEVERING AF KOPIER

På begæring kan Selskabet udlevere kopier af originaldokumentation. Når denne begæring fremsættes telefonisk, og dette accepteres af rekvirenten, forsyner Selskabet kopien med et stempel " BEGÆRET PR. TELEFON". Dette skal være underskrevet og forsynet med dato.

KVALITETSPLANER
 
SELSKABET vil når krævet af kunderne udarbejde kvalitetsplaner, der dækker processen fra fastlæggelse af kundens forventninger til levering af det færdige produkt.
 

Kvalitetsplanerne vil være beskrevet i flowdiagrammer, med henvisning til relevante procedurer.

Næste side
Oversigt over bilag &
formulare