Skema til behandling af afvigelse

INSP Reg. nr. 9021

TIL FORSIDE

FORIGE SIDE

Afvigelsesrapport

Evt. afvigelsesbehandling :  (udfyldes af den person, der har afhjulpet fejlen )

Følgende er gjort for at afhjælpe fejlen :


Dato:__________            Sign.____________________________

Modtaget af Vejer og Måler: dato:______________________  Sign.:__________________________

Problemforebyggelse :

Risikoanalyse udført af:                                                                          Dato:

Hvilke konsekvenser vil der være ved evt. problemgentagelse ? :


Er der sandsynlighed for problemgentagelse ? :

Skal der iværksættes en korrigerende handling ? :

Korr. Handling nr.:            iværksat den :

Behandling af forslag nr.:                Godkendt / Afvist                          Sign.:

Næste side
Skema Forebyggende &
korrigerende handling