Kommunikation med
kunden

INSP Reg. nr. 9021

TIL FORSIDE

FORIGE SIDE

For Kalundborg Vejer og Måler A/S er kommunikation med kunden et vigtigt element I gennemførelsen af projekter.

I denne kommunikation mellem Kalundborg Vejer og Måler A/S og kunden opfordres kunden til, at tage del I en positiv dialog.

Forhold der vil medfører ændringer i den bestilte serviceydelse skal omgående meddeles til kunden.