Overvågning af
processerne

INSP Reg. nr. 9021

TIL FORSIDE

FORIGE SIDE

Styring af serviceydelser generelt
 
SELSKABET har udarbejdet procedurer, der sikrer, at alle serviceydelser er planlagt og kontrolleret med opm
ærksomheden specielt henledt på følgende:

 • Dokumenterede arbejdsrutiner hvor mangel på styring vil kunne resultere i et brud på den definerede politik

 • Brug af tilfredsstillende udstyr

 • Overvågning og kontrol af relevante processer

 • Godkendelse af processer og udstyr før anvendelse

 • Kriterier for udarbejdelse ved referencer, repræsentative prøver eller skriftlige standarder.

 •  

 • Styring af serviceydelser og Driftskontrol

 • Styringen af serviceydelser fokuserer på processer, der har direkte indflydelse på servicekvaliteten.

 •  

 • Driftskontrollen fokuserer på funktioner, aktiviteter og processer, der påvirker det ydre miljø samt sundhed og sikkerhed. Gennem udarbejdelse af driftskontrol-planer skal følgende i nødvendigt omfang dokumenteres:

 •  

 • Identifikation af de oplysninger der skal fremskaffes samt den nøjagtighed, hvormed de skal registrerer beskrivelse af de metoder der skal

 • Anvendes til at fremskaffe de nødvendige oplysninger, målesteder samt måletidspunkter

 • Kriterier og acceptgrænser for miljømæssig ydeevne samt en beskrivelse af de handlinger, der iværksættes, hvis resultatet er utilfredsstillende

 • Bedømmelse og dokumentation af gyldigheden af tidligere oplysninger, hvis overvågningen har medført et utilfredsstillende resultat

 • Metoder til fortolkning/bedømmelse af data.

 •  

Alle krav vedrørende driftskontrol vedrører SELSKABET og andre, der handler på Selskabets vegne.

Næste side
validering