Forebyggende Handlinger

INSP Reg. nr. 9021

TIL FORSIDE

FORIGE SIDE

En forebyggende Handling kan gennemføres med baggrund I eksterne informationer, såvel som egne observationer fra Afvigelsesrapportering, eller beslutning fra Ledelsens evaluering.
 
Opfølgning og verifikation
 
Den ansvarlige for afdelingen skal følge op og verificerer at den forebyggende handling er gennemført, indenfor den fastlagte tidsramme.
 
Såfremt den forebyggende handling viser sig ineffektiv, udfyldes ny korrigerende  handlingsrapport.
 
Når den korrigerende handling er gennemført tilfredsstillende, skal kvalitetsstyringschefen signere rapporten.