Forberedelse af audit

INSP Reg. nr. 9021

TIL FORSIDE

FORIGE SIDE

Forberedelse af audit
 
Minimum to (2) uger inden en planlagt audit varsles afdelingen/området.

Dette gælder uanset om det drejer sig om intern eller ekstern audit.
 
QA-chefen udarbejder checklister til brug ved auditeringen.
 
Auditteam
 
Et auditteam skal altid ledes af en "lead auditor". Lead auditor skal som minimum selv have deltaget ved en intern  audit gennemført af en erfaren auditor.
 
Auditteam'et skal altid være uafhængigt af den afdeling eller det område, der auditeres.