Vurdering af leverandører

INSP Reg. nr. 9021

TIL FORSIDE

FORIGE SIDE

SELSKABET har udarbejdet et system for udvælgelse af leverandører for indkøb af produkter og tjenesteydelser.

Systemet skal sikre, at:

 • SELSKABET får leveret de rigtige og nødvendige produkter og ydelser

 • leverancerne er i overensstemmelse med de specificerede krav

 • leverancen er af rigtig kvalitet, og mængde

 • leveringstiden overholdes

 • specificeret dokumentation medfølger

 •  

 • Bedømmelse af underleverandører

 • Leverandører skal vælges ud fra deres evne til at levere efter specificerede krav, total optimal pris og leveringsevne.

 •  

 • I hvert enkelt tilfælde nedsættes et leverandørudvalg med relevante personer, der endeligt godkender leverandøren.

 •  

 • Leverandørerne vurderes efter følgende kriterier:

 • evnen til at leverer efter specificerede krav

 • leveringsevne og præcision

 • pris

 • miljø, sundhed og sikkerhed.

 •  

 • SELSKABET har en ajourført liste over godkendte leverandører.

 • Listen ajourføres på grundlag af kontrol ved modtagelsen, leverance-historik, besøg og evt. ved kvalitetaudits.