Indkøb

INSP Reg. nr. 9021

TIL FORSIDE

FORIGE SIDE

Dokumentation af indkøb

SELSKABET
har udarbejdet indkøbsspecifikationer på alle produkter og tjenesteydelser, der sikrer,  at produktet eller tjenesteydelsen er entydigt beskrevet og leveret i henhold til dette.
 
Procedurer sikrer, at indk
øbsspecifikationerne er fyldestgørende, gennemgået og godkendt inden ordre afgives til leverandøren.
 
Verifikation af indk
øb

Det vil fremgå af indkøbsspecifikationen, om SELSKABET stiller krav til en godkendelse hos underleverandøren, inden den specificerede vare/tjenesteydelse leveres til SELSKABET.
 
Det vil ligeledes fremg
å af indkøbsspecifikationen, hvis der fra kundens side er krav om, at kunden selv skal godkende den specificerede vare/tjenesteydelse hos underleverandøren.
 
En s
ådan verifikation fritager ikke SELSKABET for sit ansvar om at levere tilfredsstillende produkter og udelukker heller ikke en senere afvisning af det leverede.