Uddannelse af
medarbejdere

INSP Reg. nr. 9021

TIL FORSIDE

FORIGE SIDE

Personale
Selskabet råder over tilstrækkeligt personale med den nødvendige basisuddannelse, efteruddannelse, viden og kompetence. Hver enkelt ansat er udstyret med autorisationsbevis, der klart udtrykker hvilke områder, den enkelte må arbejde indenfor.
 
Personalets uddannelse vedligeholdes løbende. uddannelse, erfaring og resultater af gennemgået videreuddannelse/kurser registreres løbende.
 
Hver enkelt ansat har fået en grundig information/træning i Ledelsessystemet.
  
Håndbogen indeholder bl.a. procedurer og instruktioner for arbejdets udførelse.
 
De dokumenterede procedurer mangfoldiggøres i særskilte plasticomslag beregnet til udlevering til de ansatte til medbringes ved tjenesteydelsernes udførelse.
 
De udarbejdede procedurer indeholder angivelse af præcise arbejdsmetoder for hvorledes tjenesteydelserne skal udføres. Disse kan være suppleret med instruktioner. Dette vil fremgå af proceduren.
 
Den dokumentansvarlige er ansvarlig for ajourføring
 
Samtlige ansatte, såvel nuværende som fremtidige, skal underskrive uvildighedserklæring blanket som en forudsætning for fortsat / kommende ansættelse i vejerforretningerne.
 
Selskabet anvender p.t. ikke underleverandører, men såfremt dette vil blive aktuelt, vil selskabet kun anvende akkrediterede underleverandører

Fortrolighed
Alle procedurer og instruktioner, skal behandles som strengt fortroligt materiale. Herudover pålægges det herved  samtlige ansatte, at sikre fortrolighed af informationer erhvervet ved inspektionsaktiviteter.