Jobbeskrivelse:
Kvalitetschef

INSP Reg. nr. 9021

TIL FORSIDE

FORIGE SIDE

Instruks for kvalitetschef
 
Kvalitetschefen har det direkte ansvar for kvalitetsstyringen i selskabet og det indførte kvalitetsstyringssystem.
Kvalitetschefen skal således :

  • Arkivere master-eksemplaret på betryggende vis

  • Arkivere ikke-gældende master-eksemplarer ( d.v.s. ugyldige / "gamle" sider af master-eksemplarer)

  • Vedligeholde og overvåge de indførte procedurer

  • Ajourføre kvalitetsstyrimgssystemet herunder håndbøgerne

  • Udsende ændringsmeddelelser

  • Overvåge at fundne fejl eller uhensigtsmæssigheder korrigeres

  • Sikrer, at kvalitetsstyringssystemet er opbygget, implementeret og vedligeholdt i henhold til  kravene i de gældende standarder og myndighedskrav.

  •  

  • Kvalitetschefen har pligt og ret til at påtale konstaterede afvigelser i kvalitetsstyringssystemet og lade disse rette. Kvalitetschefen kan dispensere fra egne gældende kvalitetskrav. Dispensationer dokumenteres ved anvendelse af blanket nr. 9.


Dispensationen skal udstedes under hensyntagen til kvalitetsmålene.


Der kan ikke dispenseres fra myndighedskrav.