Jobbeskrivelse:
Prøvetager

INSP Reg. nr. 9021

TIL FORSIDE

FORIGE SIDE

Stillingsbetegnelse : Prøvetager
 
Formål :

 • At kunne udføre prøvetagning

 •  

 • Jobkrav :

 • Have autorisationsbevis til prøvetagning

 • Kunne kommunikere med flere samarbejdspartnere på samme tid

 • Kunne forstå og læse dansk

 • Være omhyggelig og opmærksom

 • Kunne iagttage flere begivenheder på samme tid

 • Have den fornødne myndighed til at træffe beslutninger og fastholde disse

 • Have kendskab til gældende procedurer

 • Have tilstrækkeligt kendskab til kvalitetsstyringssystemet

 •  

 • Ansvar og beføjelser :

 •  

 • Ansvar :

 • Ansvar for at afgøre om forholdene omkring prøvetagningen er tilfredsstillende

 • Ansvar for at bedømme varens kvalitet og kondition

 • Ansvar for at udtage delprøver

 • Ansvar for at afmærke og behandle prøverne korrekt

 • Ansvar for at holde VM underrettet om opgavens udførelse 

 •  

 • Beføjelse til at :

 • Undlade at udføre en prøvetagningsopgave, hvis forholdene ikke er tilfredsstil lende

 • Holde kontakt til stevedoreformand og andre samarbejdspartnere

 • Afbryde en prøvetagning p.g.a. vejrliget.  

 •  

 • Nærmeste foresatte :

 • Vejer og Måler