Jobbeskrivelse:
Vejerfuldmægtig

INSP Reg. nr. 9021

TIL FORSIDE

FORIGE SIDE

Stillingsbetegnelse : Vejerfuldmægtig  (VF)


Formål :

 • At varetage ledelsen af vejerforretningen i VM's fravær samt udføre de øvrige tjenesteydelser i vejerforretningen.

 •  

 • Jobkrav :

 • Have talforståelse have autorisationsbevis til de pålagte opgaver kunne kommunikere med flere samarbejdspartnere på

samme tid have den fornødne myndighed til at træffe beslutninger og fast holde disse have EDB-kendskab, når et sådant
udstyr anvendes have tilstrækkeligt kendskab til kvalitetsstyringssystemet 
 
Ansvar og beføjelser.
 
Ansvar:
 • Som fungerende VM, samme ansvar som anført for VM ansvar for at overholde alle retningslinier, bestemmelser samt

  procedurer
 • Ansvar for at indkomne ordrer modtages og udføres korrekt i overensstemmelse med kundens ønsker

 • Ansvar for at kontrollere øvrige ansattes arbejde

 •  

 • Beføjelse  til at:

 • Acceptere indkomne opgaver

 • Påtale og rette fejl begået af øvrige ansatte 

 •  

 •  

 • Nærmeste foresatte:

 • Vejer og Måler