INSP Reg. nr. 9021

AKKREDITERET

DERES GARANTI FOR


VEJNING

TÆLLING


PRØVEUDTAGNING


KONTROLARBEJDE

VEJER OG MÅLER KALUNDBORG APS

Historien bag danske Vejere og Målere


Der kan nævnes mange gode grunde til, at samfumdet betjener sig af bistand fra embedsmænd, revisorer, advokater, vejer og målere samt andre instanser med særlig og uvildig ekspertise.

Nogle ting kan ikke diskuteres: 1 liter er 1 liter,
1 kilogram er 1 kilogram o.s.v.- uanset, hvor man befinder sig i Verden. Det har dog igennem tiderne ofte været diskuteret, hvor mange liter eller kilogram m.v. en given varemængde har udgjort.

Det har derfor altid været vigtig, at mål og vægt er blevet opgjort på baggrund af vedtagne, ofte lokale, standarder- og ikke mindst, at man var enige om selve opgørelsen.

I 1683 besluttede Christian V. at inføre og håndhæve fælles standarder for mål og vægt i danmark.
Samtidig etablerede kongemagten et korps, som kunne kontrollere, at tingene blev overholdt- en stand af Kongelige Vejere og Målere var opstået.

LEDELSE-SYSTEMET

VIDEO 1

ÅBNINGS-TIDER

Ledig Stillinger

Stigende behov for uvildig kontrol

I takt med udviklingen og et stadigt stigende behov for uvildig kontrol af vægt, mål, antal og varepartiers beskaffenhed har danske Vejere og Målere forsat levet op til samfundets krav til klippefast troværdighed og service - hvor som helst, når som helst.
Siden 1931 har standen været benævnt Statsautoriserede Vejere og Målere, denne betegnelse er nu afløst af Vejere og Målere Akkrediteret til Inspektion
DS/EN ISO/IEC 17020

Brovægten
Juelsmindevej 7
4400 kalundborg
Tlf.        : 59510689
Fax.      : 59510683
Mobil.  : 40925133
Web.    : vejer-og-maaler-kalundborg.dk
Email.:
vm@vejer-og-maaler-kalundborg.dk