Information om Ledelsessystemet

INSP Reg. nr. 9021

TIL FORSIDE

FORIGE SIDE

Gyldighedsområde: 
Ledelsessystemet beskrevet i denne manual omfatter:  Akkreditering DS/EN ISO/IEC 17020:2012

Kvalitetsstyring omfatter:
 
Alle serviceydelser leveret af Selskabet:  Vejning - Prøvetagning

Bestemmelser som akkrediteret selskab til inspektion:
 
Selskabets akkrediteringsområder er:
Vejning på brovægt
Vejning på andre vægte
Prøvetagning af korn
Prøvetagning af frøprodukter
Prøvetagning af biomasse

Akkrediteret system (Ledelsessystemet)
Ledelsessystemet er opbygget  til at opfylder kravene I DS/EN ISO/IEC 17020:2012. Ledelsesystemet har fra begyndelsen været papirbaseret; men I sommeren 2002 blev det besluttet at gøre dette elektronisk, samt tilgængelig via Kalundborg & Vejer's hjemmeside.

Revision af det Akkrediterede system, elektronisk version.
Ved revision af det akkrediterede system, vil alle sider i det elektroniske system blive opdateret med ny revisionsstatus.
Den foregående revision, vil blive brændt ned på en CD Rom / USB nøgle, og arkiveret. På samme CD Rom / USB nøgle vil der ligge en beskrivelse af de foretagne revisioner på CD Cover / Liste.